2.světová válka

Důležité akce 2. světové války

1945

Ruská vítězství

V dubnu 1945 postupovala Rudá armáda velmi rychle k hlavnímu městu Třetí říše.
Hitler nařídil zřídit tři linie obrany, které sestávaly z protitankových příkopů a
 dělostřeleckých postavení, jenž se táhly 300 km od Baltského moře až k českým hranicím.
 Velitelem obranných postavení byl pověřen rakouský generál Heinrici, který se osvědčil
v obranných bitvách na východní frontě.

Stal se velitelem armádní skupiny Visla a podléhali mu dvě německé armády. Byly to
armády jenom na papíře a v Hitlerově bunkru. Jejich početní stavy odpovídaly spíše
síle sboru nebo divize než armádě. 3. tanková a 9. armáda měly zabránit Rusům v
proniknutí do Berlína a tedy měly zamezit zničení německého hlavního města. Pokud
by došlo k boji v Berlíně mělo se bojovat o každý dům a metr čtvereční. Jako novou
vojenskou sílu dostal generál Heinrici oddíly Volksturmu - mladíků nebo přestárlých
mužů. Tyto oddíly měly fanaticky bránit každou ulici v hlavním městě.

Na severu se nacházela 3. tanková armáda generála von Manteuffela. Tento generál se
 vyznamenal při tankových bitvách na západě proti v Francii nebo v počátečních bojích
na východní frontě. Proti třem německým armádám stály 3 ruské fronty. Na severu proti
3. německé tankové armádě byl rozmístěn 2. běloruský front maršála Rokossovského. Přímo
 proti Berlínu u Kostřína se rozprostíral 1. běloruský front maršála Žukova. Více na
jih u města Tribel to byl 1. ukrajinský front maršála Koněva, který proti sobě měl
velmi slabého soupeře, armádní uskupení generála Schörnera (Heeresgruppe Mitte).

Linie mezi Rusy a Němci probíhala kolem řeky Nisy a poté Odry. První, co museli Rusové
udělat, bylo získat předmostí na druhém břehu těchto řek. Odra byla v této době
rozvodněná a některých místech se dokonce vylila z břehů. To byl důvod, proč zatím
 2. běloruský front nepodnikl útok na nejslabší článek německé obrany před Berlínem,
 3. německou tankovou armádu.

Kromě protiletadlových neměla tato německá armáda žádná děla a i kdyby je měla nebylo
 by to k ničemu, protože neměla střelivo. Navíc se armáda skládala z jednotek velmi
pochybné kvality. Nacházely se v ní jednotky přeběhlých Rusů s nízkou morálkou a stejně
 tak i jednotky Rumunů. Přes všechny nedostatky se rakouský generál Heinrici činil jak
 mohl, aby zabránil německé katastrofě. Věděl, že ruskému útoku bude předcházet
zničující palebná přehrada a snažil se odhadnout, kdy to bude, aby mohl v daný
okamžik stáhnout čelní jednotky z dostřelu ruských děl. Poté by neutrpěl tak vysoké
ztráty a mohl by se účinně bránit ruskému náporu. Síly byly velmi nevyrovnané. Žukov,
 který měl podniknout přímý útok na Berlín, měl při útoku k dispozici 20 000 kanónů.
Heinrici disponoval pouze 744 děly a 600 protiletadlovými kanóny.
 
Nejdůležitější okamžiky 2. světové války. Info-Mail.cz - český eReklamní systém