2.světová válka

Důležité akce 2. světové války

1944

Italie

3. září 1944 vstoupily první jednotky britské 8. armády na apeninský poloostrov a
začaly pomalu postupovat směrem k severu, na hlavní město Itálie. Nikdo ze spojeneckých
 generálů ani vojáků netušil jaké problémy na italském válčišti nastanou. Podle
 zásobovacích důstojníků mělo být v Itálii teplo, sucho a rozhodně ne chladno nebo
vlhko.

Německým obráncům pomáhaly četné hory, které musely být dobývány jedna po druhé s
velkými ztrátami pěchoty, která nesla největší tíhu bojů v Itálii. Navíc dravé horské
říčky postup rozhodně neusnadňovaly, a tak se Němci mohli bránit i několikanásobné
přesile útočníků. Všechny tyto a i jiné faktory přispívaly k nad očekávání pomalému
 postupu a velkým ztrátám mužů, kteří bojovali, jak sami říkali, na podřadném válčišti,
 protože již bylo jasné, že v příštím roce se uskuteční invaze do Francie. Úkolem
italské fronty bylo odlákat německé formace z Francie a zajistit podporu pro vylodění
 většiny spojeneckých vojsk na francouzském pobřeží.

Německým jednotkám v Itálii velel zkušený velitel, polní maršál Albert Kesselring.
 9. září se na italském pobřeží u města Salerno vylodila další spojenecká vojska.
Po počátečním překvapení protivníka bylo předmostí téměř zničeno a teprve až po velmi
 krvavých bojích mohly tyto jednotky postupovat pomalu k severu na hlavní město Itálie.

Brzy nastala na frontě tuhá zima. Němci se v té době věnovali vybudování nové obranné
 linie před Římem, která se opírala o město Monte Cassino se starým benediktinským
opatstvím. V lednu se k tomuto opěrnému bodu probojovala americká 34. pěší divize,
která byla uplynulými boji dost vyčerpána. Spojenci potřebovali získat přístup do údolí
řeky Liri a dál k Římu, a tak měla právě tato divize zaútočit na německá postavení u
města.

1. února 1944 zaútočili Američané na dvě německá obranná postavení, Monte Castellone a
 Colle Maiola, a bez větších obtíží se jim je podařilo dobýt. Tím začala několik měsíců
 trvající bitva o hřeben u Monte Cassina, která skončila až dobytím a obsazením kláštera
na vrcholu.

Jednotky americké 34. pěší divize musely přečkat a vydržet nepřetržité útoky německých
 sil a silné nepřátelské ostřelování. Brzy bylo jasné, že divizi bude muset vystřídat
 nová formace a na tento velmi těžký úkol byly vybrány elitní divize britské 8. armády,
 které své kvality prokázaly v poušti severní Afriky.
 
Nejdůležitější okamžiky 2. světové války. Info-Mail.cz - český eReklamní systém