2.světová válka

Důležité akce 2. světové války

1943

Německý útok u Kurska

Ve 2:00 ráno 5. července 1943 Rusové zpozorovali velké přesuny vojska na druhé straně fronty a protože si mysleli, že útok musí nastat každým okamžikem, nařídil Žukov přehradnou palbu na pohybující se Němce. Němci tím byli naprosto překvapeni. Chvíli si mysleli, že Rusové zahájili ofenzivu, ale brzy zjistili, že jde pouze o přípravnou palbu, a tak dostali rozkaz zaútočit dle plánu operace Zitadelle.

Útok začal až v půl páté ráno. Na severu zaútočila německá 9. tanková armáda generála Walthera Modela, aby na úzké frontě prolomila obrannou linii. Ta byla však tak silná, že tanky, děla i pěšáci zůstali přikováni obrannou palbou nepřítele, dokud nepřiletěla letadla Luftwaffe, která se jim snažila proklestit cestu. Postup se počítal pouze na metry.

Následující den přisunul Model tankové formace vybavené novými tanky a samohybnými děly. S podporou 1 000 tanků 3 000 děl zahájili Němci nový útok na město Ponyri. Sovětské zálohy útok odrazily a způsobily Němcům vysoké ztráty. Nakonec byly německé tanky zatlačeny zpět na původní linie, kde se natlačené na pár kilometrech čtverečních ocitly jako snadné terče pro nastupující sovětské letectvo.

9. července 1943 navíc Rusové sami zahájili útok, se kterým počítali až 12. července 1943 a pod jeho silou se německá ofenziva na severu výběžku zhroutila. Jedno rameno kleští se podařilo zastavit.

Na jihu se situace pro Rusy nejevila příznivě. Silná Hothova 4. tanková armáda obsahující mimo jiné nejlepší německé tankové divize vůbec (I. sbor Waffen SS: 1. granátnická divize SS Leibstandarte SS Adolf Hitler, 2. granátnická divize SS Das Reich a 3. granátnická divize SS Totenkopf) zaútočila také 5. července 1943. Rusové si mysleli, že silnější budou Němci na severu, a tak tam byly obranné linie hlubší než na jihu. Němci ale byli silnější na jihu, a tak Rusy mírně překvapili. Během dvou dní postoupili o 30 kilometrů do hloubky sovětské obrany.

7. července 1943 dosáhly granátnické divize Waffen SS hlavní ruské obranné linie. V cestě jim nyní stála ruská 1. tanková armáda. Přes tvrdé boje se německým předsunutým oddílům podařilo probojovat do města Psjol, poslední překážky na cestě do Kurska. 6. července 1943 dostala 5. gardová tanková armáda Rudé armády rozkaz od samotného Stalina zahájit protiútok na postupující Němce v oblasti Prochorovky. Teprve 10. července 1943 dorazila vyčerpaná armáda na frontu. Její velitel, generál Rotmistrov, se připravil na obrannou tankovou bitvu.

Ráno 12. července 1943 začala největší tanková bitva v dějinách. Proti 600 německých tanků stálo 850 sovětských. V 8:30 zahájil Rotmistrov útok. Celá bitva byla velmi nepřehledná, a teprve večer bylo možné vyčíslit ztráty: 700 zničených tanků obou stran zůstalo na bojišti. Bitva však trvala ještě další dva dny a 15. července 1943 konečně skončila. Pouze polovina tanků zůstala z Rotmistrovy tankové armády. Němci museli divizi Totenkopf stáhnout za linii fronty, protože byla u Prochorovky téměř zničena.

Po německém neúspěchu následovala ruská ofenziva s názvem operace Kutuzov. Cílem bylo zničení německých uskupení u Orla a Brjanska a prolomení fronty v těchto oblastech. Útok narazil na silný německý odpor, ale frontu se prolomit nakonec podařilo a 5. srpna 1943 byli Rusové v Orlu a 18. srpna 1943 v Brjansku.

Na jihu mezitím probíhala operace s označením Vojevůdce Rumjancev pod přímým Žukovovým velením. 3. srpna 1943 byl zahájen útok na město Charkov. Po odražení německého protiútoku dobyli Rusové Charkov 28. srpna 1943. V celém Rusku stoupalo nadšení a lidé byli přesvědčeni, že válku vyhrají. Dokonce i Stalin byl ovlivněn vítězstvími natolik, že 1. srpna 1943 opustil svoji daču a poprvé a naposledy navštívil frontu.

 

 
Nejdůležitější okamžiky 2. světové války. Info-Mail.cz - český eReklamní systém