2.světová válka

Důležité akce 2. světové války

1942

Vítězství u El Alameinu

Útok byl zahájen 23. října 1942 podle plánu těžkou dělostřeleckou palbou a asi o dvacet minut později zahájil Montgomery klamný útok na Kattarskou proláklinu. Hlavní úder byl směřován na severní část obrany, kterou bránily italské jednotky. Ty se však překvapivě bránily velmi urputně a po německém protiútoku byl postup britských pěších jednotek téměř zastaven.

Mezitím se 25. října vrátil Rommel a ihned převzal velení, protože jeho zástupce, generál Stumme, zemřel na infarkt. 26. října zastavil Montgomery útok na jihu a všechny dostupné jednotky poslal na sever k pobřeží, aby tady prorazily nepřátelskou obranu. Tvrdé boje na severu trvaly skoro týden, po kterém se australské 9. divizi podařilo obklíčit německou 164. divizi, a tak se Rommel stáhl na novou linii, protože se mu opět nedostávalo zásob, hlavně paliva. 2. listopadu se britské 8. armádě konečně podařilo prolomit nepřátelské obranné pozice, a tak se nyní ocitla v otevřené poušti, kde bylo hodně prostoru pro rychlé údery vedené za nepřátelská ustupující vojska. A toho se snažil Montgomery využít, ale bez úspěchu. Jeho opatrné výpady vyzněly do ztracena a díky tomu Rommel při ústupu ztratil jen velmi málo vojáků a materiálu a stáhl se až na Marethskou linii.
 
Nejdůležitější okamžiky 2. světové války. Info-Mail.cz - český eReklamní systém