2.světová válka

Důležité akce 2. světové války

Stalingrad

Východní fronta-Plán velké ofenzivy

Na jaře 1942 utrpěla sovětská vojska další porážku. Němci totiž zahájili plán Modrý, podle kterého měli zaútočit na jihu jednotkami skupiny armád "A" a "B". I přes odpor svých generálů Hitler prosadil, aby každá skupina  měla jiný cíl. Skupina armád "A" s generálem Listem měla postupovat podél pobřeží Černého moře až na Kavkaz a jejím hlavním úkolem bylo zajištění ropných polí v Gruzii, Arménii a Ázerbajdžánu. Skupina armád "B" dostala rozkaz postupovat na severním křídle skupiny armád A. Za hlavní cíl jí Hitler určil  Stalingrad.

Němečtí generálové ale proti plánu protestovali a chtěli pro obě skupiny armád jeden jediný hlavní cíl, protože jinak dojde k takovému roztažení a prodloužení zásobovacích linií, že budou dobité pozice neudržitelné kvůli nedostatku potravy, paliva a ostatního materiálu. Hitler si však tento plán prosadil a naplánoval útok na konec června 1942.

28. června 1942 Němci opravdu udeřili a prolomili linie ruské obrany, která se stejně jako po celý minulý rok zhroutila. Sovětské jednotky byly po zimní ofenzivě naprosto vyčerpané a zmohly se jen na malý odpor. Stalina to rozzuřilo a vydal rozkaz, podle kterého měli být popraveni všichni vojáci, kteří se budou snažit utéct před postupujícím nepřítelem. Na frontu také vyslal jednotky NKVD (Народный комиссариат внутренних дел, česky Lidový komisariát vnitřních záležitostí), jenž měly zadržovat ustupující jednotky pod hrozbou mučení nebo zabití. Zároveň zvýšil pravomoce důstojníků, aby mohli na vojácích vyžadovat plnění jejich rozkazů.

Dalším krokem bylo pověření generála Žukova stabilizací fronty u Stalingradu. Spolu s novým náčelníkem generálního štábu, Alexandrem Vasilevským, vymysleli plán na obklíčení německé 6. armády ve Stalingradu. Stalin plán schválil a nařídil Žukovovi, aby provedl veškeré nutné přípravy na ofenzivu.
Poslední komentáře
05.03.2009 19:54:21: Cau, fakt diky za tenhle web, zitra pisemse ve skole test a ja tomu nerozumel. Pises to tak, ze se d...
 
Nejdůležitější okamžiky 2. světové války. Info-Mail.cz - český eReklamní systém