2.světová válka

Důležité akce 2. světové války

Stalingrad

Další sovětské útoky

Ofenziva Rusů neskončila pouze obklíčením a dobytím Stalingradu. Sověti se snažili odříznout německou skupinu armád "A" na pobřeží Černého moře. Skoro se jim to podařilo, ale Němci na poslední chvíli ustoupili úzkým koridorem zpět na linii řeky Donec.

Ruští vojáci byly postupem naprosto vyčerpáni, a tak von Manstein neváhal provést několik zdařilých protiútoků. Teprve tehdy ofenziva skončila. Skončila nerozhodným ažením, které bylo jen z části korunováno úspěchem. Při ofenzivě Rusové zničili protivníkovi jednu celou armádu a co více, ubránili Stalingrad, město které neslo jméno komunistického vládce SSSR.

Proto bylo pro obě strany tak důležité město udržet za každou cenu a nezanechat protivníkovi ani metr půdy navíc. Ztráty Němců byly obrovské. Nejméně 147 000 německých vojáků zahynulo a 91 000 padlo do ruského zajetí. Tisíce německých tanků a děl bylo zničeno. Sovětský význam vítězství tkvěl hlavně v zlepšení morálky celého obyvatelstva, které našlo nové hrdiny, kteří položili život za obranu Ruska.
 
Nejdůležitější okamžiky 2. světové války. Info-Mail.cz - český eReklamní systém