2.světová válka

Důležité akce 2. světové války

Polsko

Útok na Polsko

Armáda zahájila úder mohutnou dělostřeleckou palbou. V čele útoku jely tanky a otevíraly tak cestu motorizované pěchotě za níž se teprve dostavila pěší vojska, aby vyčistila nepřátelská ohniska odporu. Mezitím 3. září vyhlásila Velká Británie Německu válku. Hitler to nečekal stejně jako mnoho dalších a jeho generálové se začali obávat nechráněného západního křídla. Zde se nacházela Francie, která sice rychle mobilizovala, ale k útoku se neodhodlala. Toho Němci využívali každým dnem v Polsku. 4. září byla již polská armáda z větší části rozdrcena. Jízdní a pěší jednotky se nemohly bránit proti převaze tanků a letadel. Ani statečnost Polákům nepomohla zastavit jejich protivníka vyzbrojeného kvalitními zbraněmi. Proti německým obrněncům stáli Poláci na koních. 8.září překročily německé divize řeku Vislu a postupovaly Varšavu. 17. září Guderianovy tanky dobyly polskou pevnost Brest-Litevsk.

Ve  stejný den zahájil Sovětský svaz útok na již zlomené Polsko. Místo toho se však děli na sovětské straně možná ještě horší zvěrstva než na německé. Dokladem toho je i vyvraždění polských důstojníků a vojáků zajatých v roce 1939 v lese u Katyně. Navíc Stalin zjistil, že Němci okupují i území, které mělo podle dohody podepsané 23.srpna patřit Rusům. Stalin se s Hitlerem dohodl na tom, že Německo si může tato území ponechat, ale Rusko dostane jako náhradu volné pole působnosti v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. To znamenalo konec pobaltských států jako svobodných republik. 25. září padla Varšava a následující den již boje v Polsku utichly.

 
Nejdůležitější okamžiky 2. světové války. Info-Mail.cz - český eReklamní systém