2.světová válka

Důležité akce 2. světové války

Obsazení Francie

Německo chtělo po Polsku získat i Francii. V meziválečném období vybudovali Francouzi na hranici s Německem obranný komplex, který se nazýval Maginotova linie. Odtud tedy vycházela spojenecká taktika. Očekávala se zákopová válka jako první světové válce. To byl však omyl, za který  Francie brzy tvrdě zaplatila.

Plán dobytí Francie vymyslel výborný velitel a důmyslný taktik Erich von Manstein . Podle jeho plánu měli Němci vtrhnout do Francie na nejméně očekávaném místě, v Ardenách. To měl být moment překvapní , který by poté využili němci k obklíčení francouzských a britských sil v Belgii a severní Francii.

Útok na Francii začal 10. května 1940 výsadkem parašutistů v Nizozemí. 14. května nizozemská armáda kapitulovala. 17. května dobyli Němci Brusel.
 

Mezitím obešla  německá armáda Maginotovu linii a postupovala směrem k přístavním městům na severu Francie. V jednom z těchto přístavů byla obklíčena spojenecká vojska Britského expedičního sboru (BEF) a francouzské armády. Kdyby se Němcům podařilo Brity zničit ještě před  evakuací, znamenalo by to, že by Britové neměli téměř žádnou pozemní armádu schopnou nasazení. Avšak Hitlerův rozkaz tyto německé naděje zmařil.

Hitler nařídil pozemním vojskům odpočinek a likvidaci obklíčených Britů v přístavu Dunkerque měla zajistit  Luftwaffe. Britové zmobilizovali  síly k záchraně svých vojáků, a tak mezi přístavy Británie a Francie pluly stovky lodí s britskými a francouzskými vojáky na palubách. Britům se podařilo zachránit většinu svých mužů i za cenu ztráty velkého množství materiálu. Dunkerque byl nakonec dobyt pozemním útokem německých vojáků. To již byla většina britských vojáků evakuována.


Paříž padla 13. června a Francouzi byli téměř v koncích. 10. června vyhlásila Itálie Francii válku, aby mohla vyvíjet na Francii politický nátlak. 21. června podepsal maršál Pétain, na něhož všichni Francouuzi spoléhali,že Hitleovi Francii nedá. Za necelý měsíc dokázali Němci to, čeho v první světové válce nedosáhli za čtyři roky. Proti Německu teď stála pouze Velká Británie.

 
Nejdůležitější okamžiky 2. světové války. Info-Mail.cz - český eReklamní systém