2.světová válka

Důležité akce 2. světové války

Monte Casino

Monte Casino

Město Monte Cassino vstoupilo do historie jako místo, kde probíhala asi nejtěžší bitva
 druhé světové války. Svým průběhem a způsobem boje by spíše zapadala do první světové
 války. Spojenci zde ztratili přibližně 45 000 vojáků, aby mohli dobýt hlavní město
Itálie a Němci přišli o vynikající vojáky, Hitlerovi oblíbence a elitu národa,
parašutisty, kteří se dokázali bránit obrovské materiální a početní přesile Spojenců
skoro půl roku.
Bitva se dostala na titulní stránky tehdejšího tisku díky kontroverznímu bombardování
starého benediktinského kláštera, ve kterém se podle Spojenců schovávaly německé jednotky.
 To je pravda avšak až po spojeneckém bombardování kláštera. Představený opat kláštera
bombardování zažil a stále tvrdil, že se před útokem v klášteře žádní němečtí vojáci
nenacházeli. To však Spojenci nevěděli a klášter s velkým množstvím cenných památek
vybombardovali a téměř úplně zničili.

Poláci se představili v tom nejlepším světle a dosáhli tak politického úspěchu, který
 jim nicméně nijak nepomohl. Z Polska se po válce stal vazal Sovětského svazu a velká
 většina příslušníků 2. sboru se do vlasti již nikdy nevrátila kvůli strachu z Rusů,
jejichž chování zažili na vlastní kůži. 18. května tedy skončilo jedno velké
krveprolévání, aby mohlo začít další.
 
Nejdůležitější okamžiky 2. světové války. Info-Mail.cz - český eReklamní systém