2.světová válka

Důležité akce 2. světové války

Ardeny

Po normandii6. června 1944 se spojenecká vojska vylodila v Normandii a po několika měsících již stálapřed branami Německa u řeky Rýnu. Německá obrana v Normandii se rychle zhroutila část německých sil byla obklíčena a zajata u města Falaise (tzv. Falaiská kapsa).

Poté Spojenci dobyli Paříž a postupovali k hranicím s Německem. Na podzim 1944 podnikli
pokus o rychlé ukončení války, ale jejich operace s krycím názvem Market-Garden byla Němci
zastavena v holandském městě Arnhemu.

Spojenci museli čekat na zásoby z opravovaných přístavů. Přísun zásob z provizorních
přístavů v Normandii byl totiž velmi zdlouhavý a letecké dodávky nestačily.

V této pro Spojence nevhodné chvíli se rozhodli Němci provést svoji ofenzivu s cílem
obsadit belgický přístav Antverpy. Útok měl být veden přes území, kudy Němci vedli útok
i v roce 1940, Ardenami. K tomuto útoku Němci vyzbrojily své nejlepší jednotky. Do útoku
 byla vyslána elitní formace, 6. tanková armáda SS. Do té patřily výborné divize jako
např. 1. tanková divize Waffen SS Leibstandarte Adolf Hitler (LAH) nebo 2. tanková divize
Waffen SS Das Reich a další. Armádě velel dlouholetý generál SS Dietrich, který ve
třicátých letech zakládal Leibstandarte SS Adolf Hitler, jež se postupem času změnila z
ochranky diktátora na tankovou divizi.

Dále se do útoku měla zapojit 5. tanková armáda generála von Manteuffela a 7. armáda
 generála Brandenbergera. Velitelem celé operace se stal polní maršál von Rundstedt.
 Německé divize dostaly nejnovější výbavu, nové těžké tanky Pzkpfw VI
 Tiger II (Königstiger), moderní samopaly (Sturmgewehr) a další výstroj.
Celková německá úderná síla se skládala z 24 divizí ve třech armádách. Z 24
bylo 10 tankových a zbytek tvořily nové divize lidových granátníků nebo pěší
divize německé armády. V čele německého útoku měli také postupovat muži
 Otto Skorzenyho, důstojníka Waffen SS. Měli být oblečeni do amerických a
britských uniforem, aby v amerických liniích šířili paniku.


V Ardenách měli Spojenci umístěn jeden armádní sbor. Jejich průzkum nedokázal odhalit
 německou přípravu k útoku a umožnil Němcům zaútočit na nepřipravené spojenecké jednotky.
Nečekaný úder v Ardenách

Přesně ve 2 hodiny zahájili Němci svůj útok na postavení 106. a 28. pěší divize.
Ty neměly mnoho zkušeností a pod obrovským náporem se rozpadly. Na jih od nich se
statečně držela 4. pěší divize z V. amerického armádního sboru. V malé viditelnosti,
která dosahovala necelých 100 metrů se Němcům podařil nečekaný úspěch. Čelní jednotky
rychle postupovaly směrem k Antverpám a zdálo se, že je nic nezastaví.

Po rozdrcení dvou amerických divizí povolal generál Eisenhower na frontu posily v podobě
101. americké vzdušné výsadkové divize, která se osvědčila při vylodění v Normandii i při
operaci Market-Garden. Nyní měla zadržet Němce v belgickém městě Bastogne. Divize byla ve
 městě obklíčena společně s dalšími vojáky od různých jednotek, které se tam stáhly před
 německými tanky. Obklíčení bylo pro Spojence v podstatě štěstí v neštěstí, protože
Bastogne poutalo mnoho německých sil, které mohly být využity na jiném místě fronty.

Již 22. prosince doručili Němci velícímu americkému generálu v Bastogne (McAuliff)
mírové poselství. Měl se prý vzdát a neplýtvat tak životy svých mužů. Generál Němce
 vyhodil ne zrovna dobráckými slovy ("Nasrat!") a boje o město pokračovaly dál.

23. prosince se konečně zlepšilo počasí a Spojenci tak mohli využít své naprosté
 vzdušné převahy. Již před spojeneckým bombardováním trpěly německé jednotky nedostatkem
 benzinu a pohonných hmot - tanky musely dlouho čekat než přijedou nákladní vozy z
 týlu a přivezou pohonné hmoty.

1. ledna podnikla Luftwaffe velký koordinovaný úder na spojenecká letiště na kontinentu.
 Tato akce dostala krycí název operace Bodenplatte. Luftwaffe však byla odražena a
Spojenci využili své vzdušné převahy k útokům na německé jednotky, tanky a materiál
 (2nd TAF a 9th AF). Do čela tří spojeneckých armád (britské, kanadské a americké 1.)
 se postavil generál Montgomery a společně s generálem Pattonem, velitelem
3. americké armády, podnikli silný protiútok.

V této době stály čelní německé jednotky důstojníka SS Jochena Peipera u města
 Malmédy. Zde se odehrál jeden z krutých momentů války. Němci zde povraždili přibližně
 sto amerických zajatců (Jochen Peiper byl velitelem jednotky 1. tankové divize SS LAH).

26. prosince Spojenci osvobodili obležené vojáky 101. vzdušné výsadkové divize v Bastogne.
 2. ledna 1945 se Němci začali pod spojeneckými útoky stahovat zpět za Rýn do Německa.
Z fronty byla stažena 6. tanková armáda SS a byla převelena na východní frontu
(Stalin na prosbu Churchilla zahájil ofenzivu, aby odlehčil Spojencům).
 
Nejdůležitější okamžiky 2. světové války. Info-Mail.cz - český eReklamní systém